top of page

פגישות ייעוץ 

רוצים להתחיל בקטן? 

להבין את הפוטנציאל של הנכס שלכם ורק אז להחליט אם רוצים ליווי מלא?

לשמוע מה יש לנו להגיד על הדירה  / המגרש ולדעת אם יש תכנון אידיאלי עבורו? 

בשביל זה יש לנו פגישות ייעוץ, פגישות ממוקדות עם מקסימום אינפורמציה,

שייתנו לכם את הכלים כדי להחליט איך להתקדם ואם להמשיך איתנו לליווי מלא. 

bottom of page