top of page

Sold - 5

פרוייקט קבלן דירת גן 4 חדרים

אפיון

רמת השרון

פרויקט

הושלם

שלב

זוג (40) + 3

לקוח

הפרוייקט כלל דירת קבלן, צרה וארוכה, אותה רכשו הלקוחות בשלב יחסית מאוחר והיה ניתן לבצע בעיקר שינויי חשמל ובחירות חומרים.

כדי לאפשר ניצול חלל מקסימלי השתמנו בנגרות מעוצבת אישית כדי לנצל את החלל בצורה מיטבית.


גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page