top of page

SA-2

בניין משותף בן 8 קומות

אפיון

בני עי"ש

פרויקט

בקרת מרחבית

שלב

זוג (40) + 1

לקוח

תוספת בנייה לדירת דופלקס בקומת קרקע בבניין בעל 8 קומות. כחלק מהתוספת התבקשה תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ותוספת גדר לחצר פרטית.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page