top of page

NOF - 3

דירת קבלן 5 חדרים

אפיון

מודיעין

פרויקט

כניסה דצמבר 2022

שלב

זוג + 3

לקוח

התוכנית המקורית כללה מטבח צפוף, חדרי רחצה קטנים, פינת עבודה קטנה ולא אידיאלית, חדר הורים שלא מאפשר מיקום טלוויזיה בצורה נוחה וכניסה לבית חנוקה ולא מרשימה.

לאחר שדייקנו את הצרכים של בני המשפחה והגדרנו בדיוק איזה ריהוט נדרש בכל חדר - שינינו את התוכנית בהתאמה.

הקיר בכניסה לבית קוצר בדיוק לעומק ארונות המטבח, ומאפשר מבט למטבח ולפינת האוכל כבר בכניסה לבית.

המטבח תוכנן בצורת ח' על מנת לאפשר אחסון מקסימלי ופינת אכילה יום-יומית.

שרותי האורחים הוזזו ע"ח פינת העבודה על מנת למקם קונסולה למפתחות בכניסה לבית.

הכניסה לחדר ההורים שינתה כיוון , כך גם דלת הכניסה לשרותי ההורים על מנת לאפשר הצבת המיטה מול הטלוויזיה בצורה נוחה.

חדר השירות וחדר הרחצה הכללי אוחדו והכלים הסניטריים הוגדלו בהתאם. חלון חדר השירות הפך לחלון חדר הרחצה מה שיאפשר אוורור טבעי ולא באמצעות ונטה, והאור הטבעי יייכנס לחדר הרחצה וייצור תחושה גדולה ונעימה למשתמש.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page