top of page

M-16

בית דו משפחתי

אפיון

גן יבנה

פרויקט

תנאים מוקדמים

שלב

זוג (50) + 2

לקוח

תוספת קומה בבית פרטי הכלל בנוסף הסדרת חריגות בנייה קיימות. ההיתר דרש הסבת תשומת לב של המבקש לגדרות ופרגולות שנבנו לא בהתאם להנחיות המרחביות. כמו כן ניתוח זכויות הקרקע על מנת לנצל את המיטב בתוספת הקומה.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page