top of page

L-1

בניין משותף בעל 3 יח"ד

אפיון

רמת גן

פרויקט

התקבלה תעודת גמר

שלב

דיירת (50) + 2

לקוח

הסדרת מצב קיים לשינוי פתחים, סגירת מרפסות ותוספת פרגולות בדיעבד.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page