top of page

H-85

בניין משותף בעל 4 יח"ד

אפיון

יקנעם

פרויקט

התקבלה תעודת גמר

שלב

זוג (40) + 3

לקוח

הלקוח פנה אליי כאשר ביקש למכור את הנכס ונדרש לאשר מול הוועדה המקומית את המצב הקיים השטח.

הנכס כלל תוספת בקומה העליונה של הדירה, שלא הייתה מאושרת מול הוועדה.

בתחילת הפרוייקט חפפנו בין המצב הקיים בשטח לבין ההיתר הקודם, ובתיאום מול הוועדה הפקנו היתר בנייה חדש על פי הדרישות המקומיות.


גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page