top of page

GA-6

בניין רכבת משותף בעל 16 יח"ד

אפיון

תל אביב

פרויקט

התקבל היתר בנייה

שלב

זוג (30)

לקוח

תוספת מרפסת בבניין רכבת בתל אביב על גבי גג טכני של השכן. במסגרת התוספת מבוקשת פרגולה והוספת מעקה בנוי.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page