top of page

ELBO

בית פרטי 2 מפלסים

אפיון

אליאב

פרויקט

הושלם

שלב

זוג (30) + 1

לקוח

הבית ממוקם באזור ציורי במגרש דו מפלסי-מדורג לכיוון כרם ונוף הררי. הדיירים ביקשו חלון גדול שישקיף אל הנוף ויהיה מרכז הבית.

בנוסף ביקשו גינה גדולה בקומת הכניסה - מה שהיה מאתגר ודרש מאיתנו למקם את החלל העיקרי בפינת המגרש.

דרישה נוספת הייתה להימנע מחדרים ללא אוורור טבעי או חצרות אנגליות במפלס התחתון - דבר נהוג במגרשים דו מפלסים.

פתרנו זאת בכך שמיקמנו את המסדרון לאורך החלק החפור של הבית והחדרים כלפי הגינה.

מאחר ומדובר בזוג צעיר הם ביקשו תכנון שיאפשר דינאמיות לאורך השנים, כך שבשנים הצעירות יוכלו לגור עם הילדים בקומה התחתונה, וכאשר יתבגרו יוכלו לזכות במפלס משלהם ולחסוך את הירידה הנוספת במדרגות לעת זקנה.

הדיירת ביקשה עיצוב נקי ומודרני. בחרנו באלומיניום שחור שייצור מסגרת לנוף המשתקף מהחלונות.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page