top of page

E-21

בניין משותף בעל 4 יח"ד

אפיון

מזכרת בתיה

פרויקט

התקבל היתר בנייה

שלב

זוג (40) + 2

לקוח

כחלק משיפוץ מסיבי המבקש רצה להוסיף חלק מגג הרעפים הקיים לשטח עיקרי. במסגרת היתר זה נדרשה הסדרת חריגה, תוספת שטח עיקרי ועדכון פתחים.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page