top of page

E-1

בית פרטי

אפיון

מיתר

פרויקט

התקבלה תעודת גמר

שלב

זוג (60) + 2

לקוח

הלקוח פנה אליי לאחר שעוסק בתהליך הרישוי כבר מספר שנים , החליף מספר אדריכלים וביצע שינוי תב"ע על מנת להסדיר את המצב הקיים בשטח ללא פירוק.

מדובר על נכס משנת 1995 בו בוצעו תוספות שונות במהלך השנים, על מנת להתאים לגדילה והתבגרות המשפחה.

הלקוח הסדיר בעבר מספר תוספות, אך כעת כשמערכת הרישוי עברה לרישוי הזמין נדרש לעשות סדר ולעשות שרטוט ברמה גבוהה להיתר מפורט.

יש לבצע אינטגרציה מול ההיתר האחרון ששורטט ידנית, למול מפת מדידה מעודכנת.

הפרוייקט דרש שיחות הסדרה להבהרת המצב הקיים מאחר ומדובר ובמספר תוספות מעבר לבית הקיים ולאחר פגישות משותפות עם הוועדה התקבל ההיתר.

גלריית פרוייקט

תוכניות פרוייקט

bottom of page